Yuhor-Maxi-Čajna-kobasica


90g / Yuhor / 2787

Yuhor Maxi Čajna kobasica

Fermentisana suva kobasica


glukono-delta-lakton - kiselina, sredstvo za dizanje testa, sekvestrant

natrijum-nitrit - konzervans

  • Svinjsko meso

  • Čvrsto masno tkivo

  • Kuhinjska so

  • Začini

  • Kiselina (E575)

  • Šećer

  • Konzervans (E250)

Sadržaj proteina mesa najmanje 20%.

Čuvati na temperaturi od 0ºC do +7ºC.

Pakovano u zaštitnoj atmosferi.

Naziv nutrienta (jedinica mere)

100g

%RDI

Naziv brenda:
Yuhor


Proizvođač:
YUHOR AD
Kablovska bb, 35000 Jagodina
Republika Srbija

 

Pod-proizvođač: 

Distributer: 

Uvoznik: 

Dodatne napomene:

Zemlja porekla: Srbija.

Linkovi za originalne fotografije ambalaže:

1 - slika ambalaže 1

Ambalažni simboli za vrstu ambalaže