Stari-Lijan-Hercegovačka-pečenica


100g / Lijanovići / 940

Stari Lijan Hercegovačka pečenica

Hercegovačka pečenica. Trajni proizvod.


natrijum-nitrit - konzervans

  • Svinjsko meso

  • Konzervans (E250)

Čuvati na temperaturi do +8°C.

Naziv nutrienta (jedinica mere)

100g

%RDI

Naziv brenda:
Lijanovići


Proizvođač:
"Lara Balkan" d.o.o.
Banjičkih žrtava 30/5, 11000 Beograd
Republika Srbija

 

Pod-proizvođač:
Pavić d.o.o.


 

Distributer:
"Lara Balkan" d.o.o.
Banjičkih žrtava 30/5, 11000 Beograd
Republika Srbija

 

Uvoznik:
"Lara Balkan" d.o.o.
Banjičkih žrtava 30/5, 11000 Beograd
Republika Srbija

 

Dodatne napomene:

Proizvodi i izvozi: Pavić d.o.o. po licenci Lijanovići za "Laru Balkan".

Proizvedeno u BiH.

Linkovi za originalne fotografije ambalaže:

1 - slika ambalaže 1

Ambalažni simboli za vrstu ambalaže